Právní služby

Fortiter in re, suaviter in modo
Tvrdě za cílem, jemně ve způsobech

Advokátní kancelář poskytuje právní služby jak při přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů, tak i v případech uplatňování nároků z nich plynoucích, včetně uplatňování před soudy obecnými, rozhodčími, jakož i před soudem Ústavním. Podle okolností případu zastupujeme klienta při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty, které mají pro konkrétní případ zásadní význam. Advokátní kancelář využívá i své zkušenosti z činnosti zaměřené na vyjednávání sporných otázek, a to jak ve fázi smluvní, tak i při pokusech o smírné řešení sporů s cílem předejít řešení věci soudní cestou.

OBČANSKÉ PRÁVO

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

PRÁVO RODINNÉ

POHLEDÁVKY

PRÁVO OBCHODNÍ

PRÁVO SMĚNEČNÉ

PRÁVO PRACOVNÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A JINÁ PRÁVA K NEHMOTNÝM STATKŮM

SPRÁVNÍ PRÁVO

 

Fortiter in re, suaviter in modo
Tvrdě za cílem, jemně ve způsobech

tisk Tisk šipka nahoru Nahoru

Advokátní kancelář
JUDr. Lukáš Kuboň
IČ: 71456741
ev. č. ČAK: 10866

Sídlo:
Choteč 64
PSČ 252 26
Praha - západ

Pobočka:
Letenská 121/8
118 01 Praha 1

Telefon: +420 604 363 278
E-mail: kubon@akkubon.cz
www.akkubon.cz