Základní informace

JUDr. Lukáš Kuboň Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v poměrně širokém spektru platného práva na území ČR, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám. Základem jsou právní služby v oblasti práva soukromého – civilního, zejména občanského a obchodního. V oblasti práva veřejného se jedná zejména o správní právo. Zaměřujeme se na litigace (soudní a rozhodčí řízení), právo nemovitostí, náhradu škody na zdraví (zejména z dopravních nehod), civilní právo smluvní, právo bytové, právo duševního vlastnictví, zakládání obchodních společností či vymáhání dluhů právnických a fyzických osob. Advokátní kancelář však poskytuje služby i v dalších oblastech práva, jako je například rodinné právo, insolvenční právo, stavební právo a zastupování ve věcech správního řízení obecně.

Služby související:

Zájemce, který se pohybuje na těchto www stránkách, může získat podrobnější a konkrétnější informace o nabízených právních službách, zde na vyžádání, formou přímé odpovědi.

Fortiter in re, suaviter in modo
Tvrdě za cílem, jemně ve způsobech

tisk Tisk šipka nahoru Nahoru

Advokátní kancelář
JUDr. Lukáš Kuboň
IČ: 71456741
ev. č. ČAK: 10866

Sídlo:
Choteč 64
PSČ 252 26
Praha - západ

Pobočka:
Letenská 121/8
118 01 Praha 1

Telefon: +420 604 363 278
E-mail: kubon@akkubon.cz
www.akkubon.cz